Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός βρίσκεται στην καρδιά του προγράμματος Live Without Bullying. Οι εθελοντές μας αποτελούν την “κινητήρια δύναμη” τόσο της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας όσο και των εκδηλώσεων/ δράσεων που διοργανώνουμε, μοιράζονται το όραμά μας και χωρίς τη συμβολή τους η πραγματοποίηση του προγράμματος θα ήταν σχεδόν ανέφικτη.

Σύμβουλοι

Η εθελοντική εργασία που χρειαζόμαστε είναι αρκετά εξειδικευμένη. Για αυτό το λόγο εθελοντές σύμβουλοι μπορούν να γίνουν μόνο απόφοιτοι σχολών ψυχολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που επιθυμούν να υποστηρίξουν συμβουλευτικά παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που αναζητούν βοήθεια στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να εκπαιδευτούν και να αναλάβουν το ρόλο του διαδικτυακού συμβούλου. Ο ρόλος τους είναι ζωτικός καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρετώντας τα αιτήματα που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση.

Info Team

Ωστόσο, εάν είστε φοιτητής ψυχολογίας, είτε παιδαγωγικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών μπορείτε επίσης να συνεισφέρετε στο πρόγραμμα σε εθελοντική βάση αναφορικά με δράσεις που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση του προγράμματος.

Θέλω να γίνω εθελοντής +